Rosen-menetelmä

– kehoterapiaa, joka auttaa vapautumaan jännityksistä ja lisää itsetuntemusta

Rosen-kehoterapia on fysioterapiasta kehitetty psykofyysinen hoitomuoto, joka perustuu tuntuvaan, mutta pehmeään kosketukseen. Terapeutin läsnäolevan kosketuksen ja sanojen avulla asiakas tulee tietoiseksi kehossaan olevista jännityksistä, tavastaan olla kehossaan ja tavastaan hengittää. Kehon tiedostamisen kautta alkaa muodostua yhteys myös omaan sisimpään.

Rosen-hoidossa käsitellään jännittyneitä kehon osia. Kosketus voi  keskittyä yhteen tai useampaan kohtaan hoidon aikana. Asiakas pystyy tiedostamaan jännittyneitä, tunnottomia ja epäselviä kohtia, kun terapeutti käsittelee niitä erilaisin ottein, rauhallisella ja havainnoivalla kosketuksella. Hoidettava voi puhua tuntemuksistaan tai olla hiljaa.

Vaikeiksi koetuissa elämäntilanteissa fyysinen tai psyykkinen kipu saa ihmisen jännittymään. Jännitys suojaa liian kipeiltä kokemuksilta ja auttaa selviytymään. Pitkään jatkuessaan se kuitenkin heikentää kehosta aistittavaa tietoa ja sitoo voimavaroja. Tiedostamatta tähän sopeutuu, ja sen seurauksena omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja ilmaisu estyvät. Kokemus itsestä rajoittuu ja elämä kapeutuu.

Rosen-hoidoissa tapahtuva kehotietoisuuden lisääntyminen auttaa asiakasta löytämään yhteyden jännityksen taustalla vaikuttaviin tiedostamattomiin asioihin. Rosen-terapia mahdollistaa turvallisen tavan päästää irti jännityksistä ja kohdata kokemuksia ja tunteita, joita on elämänvarrella tukahduttanut sisälleen. Oman elämänhistorian tiedostaminen ja hyväksyminen johtaa lisääntyvään itseymmärrykseen ja kehon ja mielen vapautumiseen.

Katso  hoito-otteita ja lisätietoa yhteisiltä terapeuttisivuiltamme  www.rosenterapeutit.fi.

Hinta 65 €,  kesto 60 min.

Ajanvaraus p. 040 8238 154  tai tuula.kristiina @ hoitokeidasatrium.fi

Peruutukset edellisenä päivänä kello 21 mennessä, muussa tapauksessa laskutan menetetystä työansiosta 75 %.  Veloitus tapahtuu joko laskulla tai seuraavan hoidon yhteydessä.